Innova CAT - Robòtica Educativa

INNOVA.CAT

Robòtica Educativa per a infants i joves

Saber mésContacta'ns

Noves formes d'ensenyar i apendre

El món en el què els nostres fills creixen està en constant evolució. Moltes de les feines que avui han esdevinguts normals, fa 20 anys no existien i malauradament el sistema educatiu tradicional no ens va preparar per enfrontarnos-hi de forma natural. L’educació tradicional està a l´avantsala d’un canvi metodològic on el què será primordial será la capacitat d’ensenyar a apendre als alumnes, i no tant el contingut après ( que d’altre banda es troba a la xarxa).

La nostra proposta educativa es basa en quatre etapes ben definides que potencien la adquisió d’un conjunt d’habilitats i competències propies del segle XXI ( treball en grup, resolució de problemes, presentació en públic, exploració per prova i error, lògica matemàtica, perseverància i esperit de superació, tolerància al fracàs .... Totes les sessions segueixen el model d'aprenentatge basat en projectes (ABP).

EXPLORA

Explora el material i aprèn les bases de funcionament d’un robot i molt més. Plantejament d'un repte i presentació de l’entorn i les eines de treball.

CREA

Crea un robot increïble a partir dels seus components i explora com està dissenyat. Prototipatge de la solució en parelles. Prova i error.

PROGRAMA

Programa’l fent servir un llenguatge visual i fàcil d’entendre. Diseny i implementació dels algoritmes necessaris

JUGA

Competeix i diverteix-te amb el resultat de la teva feina. Activitat en grup per posar a la pràctica a través del joc l’aprenentage adquirit.

Jugar i Avaluar

Tot activitat dirigida en les nostres sessions té un propòsit que es superar un repte plantejat en forma de joc. L’activitat educativa, en aquest cas es també necessàriament lúdica, pròpia de la construcció de models, de la discussió de les millors solucions amb altres alumnes i, donat que treballem per trobar solucions, també competitiva. Aquest component lúdic és el que remata l’èxit de l’activitat, ja que permet l'exploració i consolidació de coneixements educatius en diversos àmbits.

Simultàneament, els nostres docents estaran amatents al progrès de cada alumne utilitzan rúbriques d'autoevaluació i dianes de coevaluació per a que els alumnes evaluin tan els seus projectes com els dels seus companys. Al final del trimestre, es generarà un informe de progrès individualitzat per a cada alumne

"Qualsevol tecnologia prou avançada és indistingible de la màgia"

Arthur C. Clarke (1917-2008)

"Primer cal apendre les regles del joc, i desprès jugar millor que ningú"

Albert Einstein (1879-1955)

Quí som?

El món en el què els nostres fills creixen està en constant evolució. Moltes de les feines que avui han esdevinguts normals, fa 20 anys no existien i malauradament el sistema educatiu tradicional no ens va preparar per enfrontarnos-hi de forma natural. L’educació tradicional està a l´avantsala d’un canvi metodològic on el què será primordial será la capacitat d’ensenyar a apendre als alumnes, i no tant el contingut après ( que d’altre banda es troba a la xarxa).

Joan Marc Mas Ortoneda

Màster Enginyeria Telecomunicacions - Desenvolupador Aplicaciones Web - Educador en el lleure per a joves

RESERVES I DISPONIBILITAT

-->

Dades de Contacte

  Adreça: Can Pei, Sitges, Barcelona
 Mòvil: 644 05 7040
 E-Mail: cursos@innova.cat
 Web: www.innova.cat

Consulta'ns preus i disponibilitat pel teu grup

Ens posarem en contacte en la major brevetat possible